Τα άμεσα οφέλη για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας που προκύπτουν από την εφαρμογή του e-CMR, της ηλεκτρονικής διεθνούς φορτωτικής, καταδείχτηκαν σε ενημερωτική εσπερίδα με θέμα τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος για το e-CMR στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων για τα Logistics AEOLIX (Living Lab 12).

Η εκδήλωση αποτέλεσε συνδιοργάνωση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και της ΟΦΑΕ και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Operations Center σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Με τη χρήση του e-CMR τόσο οι αποστολείς όσο και οι μεταφορείς εισάγουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα της μεταφοράς, τα αποθηκεύουν σε ηλεκτρονικά αρχεία και ανταλλάσσουν δεδομένα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, επιτυγχάνοντας έτσι οφέλη όπως:

n Μείωση λειτουργικού κόστους

n Διαφάνεια και ακρίβεια στη ροή της πληροφορίας

n Μεγαλύτερη ταχύτητα στην ολοκλήρωση των διαδικασιών παράδοσης των εμπορευμάτων

n Τέλος στην παραποίηση των έντυπων CMR

n Τέλος στο παράνομο cabotage

n Περιορισμός διαχειριστικών λαθών

n Πλήρη συμμόρφωση με κάθε νομική και πολιτειακή απαίτηση οδικής εμπορευματικής μεταφοράς εντός και εκτός συνόρων

n Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εξάλειψης χρήσης χαρτιού

Την εσπερίδα χαιρέτισαν ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του ΥΜΕ, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών του ΥΜΕ, Ανδρέας Πολάκις, και ο πρόεδρος της ΟΦΑΕ, Απόστολος Κενανίδης, ενώ στη συνέχεια, η Διευθύντρια Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του υπουργείου, Ασπασία Γκουρβέλου, μίλησε για το σημερινό νομικό status των συνοδευτικών εγγράφων οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ε.Ε. και παγκοσμίως, καθώς και τα επόμενα βήματα για την ψηφιοποίησή τους.

Η Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, παρουσίασε αναλυτικά το AEOLIX και πώς αυτό δημιουργεί υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και αμέσως μετά, ο Θεόδωρος Ζώτος, Project Manager της IRU Projects (Διεθνής Ένωση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών), που είχε και το συνολικό συντονισμό του έργου, ανέπτυξε πώς λειτούργησε το πιλοτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη.

Εστιάζοντας στη συνέχεια στην περίπτωση της Ελλάδας, η Ηρώ Δουμάνη, General Manager της ΟΦΑΕ, τεκμηρίωσε γιατί η χώρα μας υπήρξε μια από τις πρωτοπόρες χώρες πιλοτικής εφαρμογής του e-CMR και παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο ενημερωτικό video για την υλοποίηση του έργου από τις 6 επιχειρήσεις που συμμετείχαν.

Στα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα των εφαρμογών εστίασε η παρουσίαση της Μαριλένας Αργυρού, Managing Director του Operations Center και υπεύθυνης για τις δράσεις δημοσιότητας του έργου.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στους ίδιους τους πρωταγωνιστές της εφαρμογής του e-CMR, οι οποίοι κατέθεσαν την πρακτική εμπειρία τους και απάντησαν στις ερωτήσεις του κοινού. Την ενότητα άνοιξε η Σωτηρία Μαραγκάκη, Transport Specialist της NESTLE HELLAS, η οποία παρουσίασε τις πιλοτικές εφαρμογές του e-CMR στην εταιρεία, που πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία των εταιρειών Diakinisis, MED FRIGO, PTL και Skliros Trans.

Στο πάνελ συμμετείχαν, επίσης, ο Μιχάλης Λυκουργιάς, Inbound Operations Manager της MED FRIGO, αναλύοντας τις προκλήσεις στη μεταφορά που αντιμετώπισαν κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων της NESTLE από την Ισπανία και τις ενέργειες, στις οποίες προέβησαν προκειμένου να τις αντιμετωπίσουν και τελικά να ολοκληρώσουν με απόλυτη επιτυχία τα διεθνή πιλοτικά δρομολόγια της εταιρείας. Ακόμη, συμμετείχε o Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Managing Director της PTL, η οποία είναι η μοναδική ελληνική μεταφορική επιχείρηση που έχει εφαρμόσει πιλοτικά το e-Call και το e-CMR δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας μέσω της υιοθέτησης της καινοτομίας.

Τη μεγάλη συμβολή της MED FRIGO στην υλοποίηση του έργου και τον τρόπο εφαρμογής του e-CMR στον όμιλο, παρουσίασε ο Logistics Manager Κώστας Κιαπέκος. Αξίζει δε να σημειωθεί, πως η MED FRIGO, πέρα από τα 85 συνολικά διεθνή πιλοτικά που διενήργησε στο πλαίσιο του έργου, συνέβαλε σημαντικά στην αποτύπωση της παρούσας κατάστασης σχετικά με τη διαχείριση των έντυπων CMR με σκοπό τη λεπτομερή καταγραφή των σημείων προς βελτίωση.

Αντίστοιχα, ο Γιώργος Φαρδής, Transport Manager της SARMED, ανέπτυξε τα πλεονεκτήματα που διαπίστωσε η επιχείρηση από την υιοθέτηση της συγκεκριμένης καινοτόμου τεχνολογίας. Η εταιρεία μέσα από την εμπειρία που διαθέτει από την χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς, και από τη διαχείριση πολύ μεγάλου όγκου εγγράφων, είχε καθοριστικό ρόλο σε όλη την πορεία του έργου.

Η τεχνολογία του e-CMR

Η ψηφιοποίηση επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος που ανέπτυξε για τις ανάγκες του AEOLIX, η Διεθνής Ομοσπονδία Οδικών Μεταφορών – IRU και την ενσωμάτωση της εφαρμογής σε smart phones επαγγελματιών οδηγών που εκπαιδεύθηκαν κατάλληλα στη χρήση του προγράμματος.

Πέραν των παραπάνω ωφελειών, το e-CMR συμβάλλει παράλληλα στην οδική ασφάλεια, καθώς θα είναι συνδεδεμένο με το ευρωπαϊκό σύστημα e-CALL παρέχοντας αυτόματα στις Αρχές σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση για το είδος των εμπορευμάτων φορτηγών τα οποία εμπλέκονται σε ατυχήματα.