Ταξιδιωτική ασφάλιση

 

Ταξιδιωτική ασφάλεια τι είναι;

 

Η ταξιδιωτική ασφάλιση προσφέρει στο λήπτη της ασφάλισης αυτής την ταξιδιωτική βοήθεια που χρειάζεται σε κάποιο ταξίδι του, σε Ελλάδα και εξωτερικό.  Δηλαδή, του εξασφαλίζει μια σειρά από ταξιδιωτικές καλύψεις για συνηθισμένα απρόοπτα, όπως η καθυστέρηση πτήσης, η απώλεια αποσκευών και εγγράφων ή η ακύρωση ενός προγραμματισμένου ταξιδιού.

 

Η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι προαιρετικη .Αυτό σημαίνει ότι κάθε ταξιδιωτικό πρακτορείο έχει την υποχρέωση να  ενημερώσει τον υποψήφιο πελάτη για την ταξιδιωτική ασφάλιση και το κόστος της. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν χώρες όπου η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι υποχρεωτική (όπως η Κούβα, η Ρωσία).

 

Ένα συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης συνήθως καλύπτει

·         Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή αιφνίδια ασθένεια

·         Έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν το ταξίδι να συνεχιστεί για λόγους υγείας

·         Έξοδα υγειονομικής μεταφοράς από το τόπο ενός ατυχήματος προς το πλησιέστερο νοσοκομείο

·         Έξοδα για μεταφορά και διαμονή συνοδού σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο

·         Έξοδα ακυρωτικών ματαίωσης ή αναβολής ταξιδιού για λόγους υγείας

·         Νομική προστασία στο εξωτερικό

·         Απώλεια αποσκευών

και πολλές ακόμη καλύψεις, ανάλογα με το συμβόλαιο που θα επιλεγεί από τον υποψήφιο.

 

Καλό θα είναι κάποιος ο οποίος αποφασίσει να ταξιδέψει και ειδικά στο εξωτερικό χωρίς ταξιδιωτική ασφάλιση και ειδικά σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης να γνωρίζει τι μπορεί να του προσφέρει το κοινωνικό του ταμείο.

Τώρα στην περίπτωση που κάποιος έχει συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης που προβλέπει τη κάλυψή σου και για νοσηλεία στο εξωτερικό, καλό είναι να γνωρίζει ότι η ασφαλιστική εταιρία θα τον αποζημιώσει μόνο αφού της προσκομίσει τους εξοφλημένους λογαριασμούς. ?ρα όταν λοιπόν συμβεί «κάτι» εκτός Ελλάδας πρέπει:

1.     Να πληρώσει όλα τα έξοδα.

2.     Να προσκομίσει στον ασφαλιστικό του φορέα όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή διαγνώσεις, εξετάσεις, συνταγογραφήσεις, τιμολόγια, αφού πρώτα τα έχει θεωρήσει στην πλησιέστερη προξενική αρχή.

3.     Να έχει μεταφράσει  τα έγγραφα από την υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

 

Λαμβάνοντας υπ όψιν το υψηλό κόστος των υπηρεσιών υγείας στο εξωτερικό – ειδικά σε χώρες όπως Η.Π.Α. & Καναδάς, η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι αναγκαία, ανεξάρτητα από την χώρα που θα ταξιδέψει κάποιος, είτε  έχει – είτε δεν έχει συμβόλαιο υγείας.

 

Προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης υπάρχουν πάρα πολλά ένα εκ τον οποίων μπορεί να επιλέξει κάποιος ανάλογα με τις ανάγκες του.
Έτσι έχει κάποιος δυνατότητα να αγοράσει κάποιο ασφαλιστήριο ταξιδιωτικής ασφάλισης  για ένα και μόνο ταξίδι. Αν όμως ταξιδεύεις συχνά, είναι προτιμότερη  η αγορά ενός προγράμματος με ετήσια διάρκεια.

 


Η ασφαλιστική αγορά προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων ταξιδιωτικής ασφάλισης. Τα κριτήρια που διαμορφώνουν το κόστος της είναι η ηλικία, οι χώρες που πηγαίνει κάποιος, η διάρκεια του ταξιδιού, η συχνότητα και η φύση του και οι καλύψεις που επιθυμεί.

Αρα, κάποιος μπορεί να επιλέξει ένα πρόγραμμα που θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ή στις οικονομικές του δυνατότητες .

 

Οι χρόνοι έκδοσης των συμβολαίων ταξιδιωτικής ασφάλισης διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία. Οπότε, καλό είναι πριν κάποιος ασφαλιστεί, να ενημερωθεί πρώτα σχετικά με το  χρόνο που απαιτείτε για την έκδοση ενός τέτοιου συμβολαίου . Σε περίπτωση που η επίδειξη συμβολαίου ταξιδιωτικής ασφάλισης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση βίζας προς τη χώρα προορισμού (π.χ. Κούβα), τότε θα πρέπει να φροντίσει να ασφαλιστεί άμεσα.

 

Κάποια μόνο από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα ασφαλιστήριο ταξιδιωτικής ασφάλισης είναι τα παρακάτω:

  • Παγκόσμια Υπηρεσία Βοήθειας
  • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης
  • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών
  • Ολική απώλεια αποσκευών
  • Δαπάνες λόγω διακοπής ταξιδίου από ατύχημα η ασθένεια
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας
  • Δαπάνες έκτακτης διακομιδής σε παγκόσμιο επίπεδο

 

Μία πραγματικά ουσιαστική παροχή των προγραμμάτων ταξιδιωτικής ασφάλισης.

Σας προσφέρει σε 24ωρη βάση και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε, άμεση ανταπόκριση και βοήθεια. 

Επίσης σας παρέχει:

  • γενικές, τεχνικές, ιατρικές πληροφορίες
  • ιατρική βοήθεια και μεταφορές
  • εγγύηση ή πληρωμή -κατά περίπτωση- για λογαριασμό σας των απαιτούμενων ποσών, για νοσοκομεία, ιατρούς, μεταφορικές εταιρίες κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.