Ο γεωργικός ελκυστήρας- τρακτέρ είναι το πιο σύνηθες και βασικό γεωργικό εργαλείο στην Ελλάδα. Η  Ελληνική νομοθεσία ορίζει πως οι γεωργικοί ελκυστήρες-τρακτέρ αλλά και τα αγροτικά μηχανήματα πολλαπλής χρήσης, πρέπει να είναι ασφαλισμένα για αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την κυκλοφορία τους. Εκτός από την υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη αστικής ευθύνης μπορείτε να προσθέσετε και επιπλέον καλύψεις
 
Καλύψεις ασφάλισης Γεωργικών Ελκυστήρων / Αγροτικών Μηχανημάτων Πολλαπλών Χρήσεων
 
Καλύψεις που μπορούν να δοθούν για την ασφάλιση γεωργικού ελκυστήρα- τρακτέρ είναι οι παρακάτω
 • Αστική ευθύνη κλέπτου
 • Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός
 • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών
 • Αστ. ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων
 • Αστική ευθύνη σε πορθμεία
 • Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς
 • Οδική και ταξιδιωτική βοήθεια
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Σωματικές βλάβες τρίτων κατ' άτομο
 • Φροντίδα ατυχήματος από ατύχημα
 • Μεταφορά οχήματος από ατύχημα
 • Αστική ευθύνη από μεταφερόμενο φορτίο
 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειες
 • Νομική προστασία οδηγού - ιδιοκτήτη
 • Ολική κλοπή
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Πυρκαγιά από δόλιο εμπρησμό τρίτου
 • Πολιτικές ταραχές - στάσεις, απεργίες
 • Μερική κλοπή
 • Κάλυψη από χαλαζόπτωση
 • Ζημιές κατά τη διάρρηξη
 • Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης
 • Αστική ευθύνη από τροχαίο ατύχημα μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας
 • Κάλυψη πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απόλυσης ή διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας
Στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε την καλύτερη τιμή οι οποία να συμπεριλαμβάνει και τις πιο απαραίτητες καλύψεις ,το insurancecenter.gr έχει εξασφαλίσει ετήσια τιμή 65€ /έτος
 
Αστική ευθύνη
Κάλυψη παρελκόμενων
Αστική ευθύνη για την χρήση ως εργαλείο
Το παραπάνω πακέτο σε αυτή την τιμή είναι μοναδικό

 

Αξίζει  να σημειωθεί ότι η κάλυψη των παρελκόμενων δεν καλύπτει τον ιδιοκτήτη από ζημίες που θα συμβούν μέσα στο χωράφι από κάποιο από τα παρελκόμενα μηχανήματα. Για αυτό το insurancecenter.gr εξασφάλισε με μια πάρα πολύ καλή τιμή για την προσθήκη της  κάλυψης  Αστική ευθύνη για την χρήση ως εργαλείο που καλύπτει από κάθε ζημία από τα παρελκόμενα μέσα στο χωράφι.

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ