Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να εξασφαλίσετε ουσιαστική και ολοκληρωμένη ασφάλιση των εκπαιδευτικων οχημάτων της σχολής οδηγών σας προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας ,αλλά και στο πόσα θέλετε να πληρώσετε για την ασφάλεια των εκπαιδευτικού οχηματός σας.

Η ασφάλιση οχήματος για Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου. Η συγκεκριμένη ασφάλιση ονομάζεται βασική ασφάλιση και είναι η ελάχιστη ασφάλιση και καλύπτει τις απαραίτητες αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, σε περίπτωση ατυχήματος.

Η υποχρεωτική ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την ψήφιση του Ν. 489/76, «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ' ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», που άρχισε να ισχύει από την 1.1.1978.

Σκοπός και φιλοσοφία του είναι η προστασία των τρίτων.

Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι ακινητοποιημένο. Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας).

 

 Προαιρετικά καλύπτονται οι παρακάτω κίνδυνοι που αφορούν το ίδιο το όχημα ή τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του:

 

Πυρκαγιά , Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες, Πυρκαγιά από Στάσεις, απεργίες

Ολική και Μερική Κλοπή

Ίδιες ζημίες από Φυσικά Φαινόμενα, Ίδιες Ζημιές κατά την οδήγησης του οχήματος (Μικτή), Ίδιες ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, από στάσεις, απεργίες ή κακόβουλες ενέργειες,

Θραύση Κρυστάλλων

Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς , Αστική Ευθύνη εκ του μεταφερόμενου φορτίου, Αστική Ευθύνη εντός φυλασσομένων χώρων, Αστική Ευθύνη κατά την μεταφορά.

Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια

Νομική Προστασία Οχήματος

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη

Νοσοκομειακή περίθαλψη οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη

Ενοικίαση Αυτοκινήτου σε περίπτωση ζημίας από καλυπτόμενο κίνδυνο

Προστασία Bonus Malus

 

 

 

 

Ισχύον νομικό καθεστώς για την   ασφάλεια εκπαιδευτικών οχημάτων και υποψήφιων οδηγών μετά την ψήφιση του νόμου Ν 4599/2019 και τι αλλαγές που δρομολογήθηκαν στην συνέχεια μετά την ψήφιση του νόμου.

Η νέα διαδικασία διπλώματος απαιτεί από τους υποψήφιους οδηγούς να κατέχουν ασφάλεια αυτοκινήτου στο εκπαιδευτικό όχημα, όμως αυτό είναι εφικτό και τελικά υπάρχει λύση;

Φαίνεται πως ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έφερε ο νόμος Ν 4599/2019 φτάνει προς το τέλος του, με μία ερμηνεία που έδωσαν τα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, οι υποψήφιοι θα έπρεπε να οδηγούν όχημα με ενεργή ασφάλεια αυτοκινήτου.

Αυτό τεχνικά είναι ανέφικτο, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα αλλά είναι και ανούσιο να δημιουργήσουν ασφάλειες αυτοκινήτου ουσιαστικά για μερικές ημέρες που θα καλύπτουν τον υποψήφιο από την πρακτική εξάσκηση έως και την εξέταση του.

Από την πλευρά τους οι σχολές οδήγησης, είναι υποχρεωμένες πάντα να παρέχουν εκπαιδευτικά οχήματα με ενεργή ασφάλεια αυτοκινήτου που ισχύει όμως μονάχα στην περίπτωση που βρίσκεται ο εκπαιδευτής εντός τους.

Ο νέος νόμος Ν 4599/2019 ήθελε οι υποψήφιοι οδηγοί να προσκομίζουν πριν την εξέταση τους ειδική ασφάλεια αυτοκινήτου που τους κάλυπτε καθ’ όλη την διάρκεια εκμάθησης και της εξέτασης. Τυπικά αυτό δεν μπορούσε να γίνει καθώς δεν είχαν ενεργό δίπλωμα, ώστε οι ασφαλιστικές να προχωρήσουν στη δημιουργία ασφάλειας αυτοκινήτου γι’ αυτούς.

Η λύση δόθηκε μέσω της ερμηνείας του νόμου στελεχών του Υπουργείου μεταφορών, όπου δέχτηκαν πως η ασφάλεια αυτοκινήτου θα εκδίδεται προς το εκπαιδευτικό όχημα και όχι τον υποψήφιο, καθώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλίσιμος βάση του Δικαίου της ασφαλιστικής αγοράς από τη στιγμή που δεν έχει ενεργό δίπλωμα.

  

ΤΙΜΕΣ

Ε.Ι.Χ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ

·        7-8  ίππους 70,98€

·        9-10 ίππους 79,74€

·        11-12 ίππους 82,26€

 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΤΤΙΚΗ

·        7-8  ίππους 60,95€

·        9-10 ίππους 66,58€

·        11-12 ίππους 77,86€

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

·        7-8  ίππους 57,55€

·        9-10 ίππους 62,82€

·        11-12 ίππους 73,40€

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

·        7-8  ίππους 44,12€

·        9-10 ίππους 49,19€

·         11-12 ίππους 55,80€

 

 

ΦΙΧ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ

·        7-10  ίππους 91,65€

·        11-15 ίππους 116,21€

·        16-20 ίππους 140,48€

 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΤΤΙΚΗ

·        7-10  ίππους 83,49€

·        11-15 ίππους 108,54€

·        16-20 ίππους 116,68€

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

·        7-10  ίππους 83,49€

·        11-15 ίππους 108,54€

·        16-20 ίππους 116,68€

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

·        7-10  ίππους 63,99€

·        11-15 ίππους 79,27€

·         16-20 ίππους 90,44€

 

 

ΕΙΧ ΜΟΤ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ

·        100- 250cc 43,92€

·        251-1000cc 61,98€

 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΤΤΙΚΗ

·        100- 250cc 35.71

·        251-1000cc 52.68

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

·        100- 250cc 35.71

·        251-1000cc 52.68

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

·        100- 250cc 32.96

·        251-1000cc 49.94

 

 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΟΟΔΗΓΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ

·        70  ίππους 20-25 θέσεις 202,89

·        70  ίππους 26-43 θέσεις 226,87

·        70  ίππους 44 κ άνω θέσεις 244,86

 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΤΤΙΚΗ

·        70  ίππους 20-25 θέσεις 171,60

·        70  ίππους 26-43 θέσεις 190,24

·        70  ίππους 44 κ άνω θέσεις 204,24 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

·        70  ίππους 20-25 θέσεις 171,60

·        70  ίππους 26-43 θέσεις 190,24

·        70  ίππους 44 κ άνω θέσεις 204,24

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

·        70  ίππους 20-25 θέσεις 119,00

·        70  ίππους 26-43 θέσεις 135,63

·        70  ίππους 44 κ άνω θέσεις 154,97

 

 

ΟΙ ασφαλιστικές εταιρείες ανταποκρινόμενες στη νέα ασφαλιστική υποχρέωση για τις σχολές οδηγών και τους υποψήφιους οδηγούς, όπως αυτή ορίζεται από τον νόμο Ν.4599/2019, δημιούργησαν μια πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Συγκεκριμένα, μέσω των νέων καλύψεων  παρέχεται ασφάλιση ιδίων ζημιών σε συνδυασμό με απώλεια εισοδήματος λόγω ζημιάς του εκπαιδευτικού οχήματος από τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών.

Η κάλυψη ιδίων ζημιών καλύπτει το εκπαιδευτικό όχημα τόσο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων όσο και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οδήγησης.

Η κάλυψη απώλειας εισοδήματος καλύπτει τη Σχολή Οδηγών για τροχαία ατυχήματα που θα επιφέρουν ζημιά στο εκπαιδευτικό όχημα, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς του υποψήφιου οδηγού, η οποία πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή εντός του εκπαιδευτικού οχήματος.

 

Οι παραπάνω καλύψεις αφορούν τις χρήσεις ΕΙΧ, ΦΙΧ, ΦΔΧ και Λεωφορείο για Σχολές Οδηγών και είναι προαιρετικές.Δηλαδή αυτές οι καλύψεις μπορούν να προστεθούν στο ασφαληστήριο μετά την επιθυμία του ιδιοκτήτη της σχολής οδηγών για προστασία των οχημάτων της σχολής αλλά και της δραστηριοτότητας του ιδιοκτήτη της σχολής.

 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ