Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να εξασφαλίσετε ουσιαστική και ολοκληρωμένη ασφάλιση του ΦΔΧ σας εθνικών μεταφορών καθώς και του ΦΔΧ σας εθνικών και διεθνών μεταφορών  προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας ,αλλά και στο πόσα θέλετε να πληρώσετε για την ασφάλεια του ΦΔΧ σας.

Η ασφάλιση οχήματος για Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου. Η συγκεκριμένη ασφάλιση ονομάζεται βασική ασφάλιση και είναι η ελάχιστη ασφάλιση και καλύπτει τις απαραίτητες αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, σε περίπτωση ατυχήματος.

Η υποχρεωτική ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την ψήφιση του Ν. 489/76, «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ' ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», που άρχισε να ισχύει από την 1.1.1978.

Σκοπός και φιλοσοφία του είναι η προστασία των τρίτων.

Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι ακινητοποιημένο. Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας).    

 

Προαιρετικά καλύπτονται οι παρακάτω κίνδυνοι που αφορούν το ίδιο το όχημα ή τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του:

 

Πυρκαγιά , Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες, Πυρκαγιά από Στάσεις, απεργίες

Ολική και Μερική Κλοπή

Ίδιες ζημίες από Φυσικά Φαινόμενα, Ίδιες Ζημιές κατά την οδήγησης του οχήματος (Μικτή), Ίδιες ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, από στάσεις, απεργίες ή κακόβουλες ενέργειες,

Θραύση Κρυστάλλων

Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς , Αστική Ευθύνη εκ του μεταφερόμενου φορτίου, Αστική Ευθύνη εντός φυλασσομένων χώρων, Αστική Ευθύνη κατά την μεταφορά.

Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια

Νομική Προστασία Οχήματος

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη

Νοσοκομειακή περίθαλψη οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη

Ενοικίαση Αυτοκινήτου σε περίπτωση ζημίας από καλυπτόμενο κίνδυνο

Προστασία Bonus Malus

 

   Τα φορτηγά δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) είναι γενικά "ιδιαίτερα" ως προς την ασφάλισή τους. Όπως ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα οχήματα, τα ΦΔΧ υποχρεούνται από το νόμο να είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων. Γι' αυτό λοιπόν και οι ασφαλιστικές εταιρίες που αναλαμβάνουν την ασφάλισή τους έχουν δημιουργήσει και προσφέρουν εξειδικευμένα ασφαλιστικά πακέτα για τα εν λόγω οχήματα.

   Τo insurancecenter.gr με το εξειδικευμένο της προσωπικό μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε το ασφαλιστικό πακέτο που σας ταιριάζει περισσότερο αφού ερευνά, αναλύει και προσφέρει τα καλύτερα πακέτα που μπορείτε να βρείτε για την ασφάλιση του φορτηγού σας από τις διαθέσιμες ασφαλιστικές εταιρίες. Φυσικά οι προτάσεις μας βασίζονται πάντα στο συνδυασμό του χαμηλού κόστους, του πλήθους καλύψεων και της αξιοπιστίας της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας.

 Ζητήστε σήμερα προσφορά για το φορτηγό σας και εμείς θα σας προτείνουμε την ιδανικότερη λύση αποκλειστικά για εσάς!

 

 ΤΙΜΕΣ ΦΔΧ ΕΘΝΙΚΩΝ

 ΑΤΤΙΚΗ

·       11-20 ίππους  102,93€

·       21-30 ίππους 115,55€

·       31-40 ίππους 151,82€

·       41 και άνω ίππους 224,39

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

·       11-20 ίππους  96,31€

·       21-30 ίππους 102,93€

·       31-40 ίππους 132,91€

·       41 και άνω ίππους 215,27€

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

·       11-20 ίππους  89,37€

·       21-30 ίππους 101,65€

·       31-40 ίππους 130,38€

·       41 και άνω ίππους 204,64€

  

Οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν και τις εξής καλύψεις θραύση κρυστάλλων ,νομική προστασία και προσωπικό ατύχημα οδηγού. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε αυτές τις καλύψεις οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 12,36€ στο τρίμηνο.

Εκτός από τρίμηνη διάρκεια μπορείτε είτε εξάμηνη είτε ετήσια .Τα εξάμηνα και ετήσια συμβόλαια σε σχέση με τα τρίμηνα δεν είναι η διπλάσια ή τετραπλάσια τιμή άλλα μειωμένη περίπου κατά 7%.

  

ΤΙΜΕΣ ΦΔΧ ΕΘΝΙΚΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ

 

·       11-55 ίππους  231,74

·       57-75 ίππους 257,19

·       76 αι άνω    288,84

 

Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν και την κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων .Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την κάλυψη αυτή η τιμή μειώνεται κατά 25€ ανά τρίμηνο.

Εκτός από τρίμηνη διάρκεια μπορείτε να επιλέξετε εξάμηνη και ετήσια διάρκεια. Για τα εξάμηνα είναι η  διπλάσια τιμή  και για τα ετήσια η τετραπλάσια τιμή.

Οι τιμές είναι ίδιες για όλη την ελληνική επικράτεια. 

Εκτός από τις εταιρείες που μας προσφέρουν τις ανωτέρω τιμές για την ασφάλιση των ΦΔΧ και των ΦΔΧ εθνικών –Διεθνών μεταφορών οι οποίες είναι πολύ ανταγωνιστικές συνεργαζόμαστε και με το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που ασφαλίζουν τόσο ΦΔΧ όσο και  ΦΔΧ εθνικών –Διεθνών μεταφορών

 

 

Καλύψεις ασφάλισης Φορτηγών Δ.Χ.

  

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις δυνατές καλύψεις ασφάλισης για το φορτηγό δημόσιας χρήσης σας.

 

Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός 

Η ασφάλιση περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου από ζημίες προξενούμενες από την αμελή (όχι δηλαδή την εκ δόλου) κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος σε περίπτωση πρόκλησης υλικών ζημιών.

 

Αστ. ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων 

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του κύριου του οχήματος για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους εντός φυλασσόμενων χώρων.

 

 

Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών 

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του κύριου του οχήματος για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους από διαρροή υγρών.

 

Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς 

Σε περίπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου δεν αυξάνεται το Bonus – Malus.

 

Αστική ευθύνη σε πορθμεία 

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του κύριου του οχήματος για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους, σε πορθμεία και κλειστούς χώρους.

 

Αστική ευθύνη από μεταφερόμενο φορτίο 

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του κύριου του οχήματος για υλικές μόνον ζημίες που θα προκληθούν σε πράγματα κυριότητας τρίτων και θα προέρχονται άμεσα από την νόμιμη μεταφορά φορτίου. 

 

Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 

Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προκαλούνται στο ασφαλισμένο φορτηγό μόνον από σύγκρουσή του με άλλο ανασφάλιστο όχημα. 

 

Φροντίδα ατυχήματος από ατύχημα 

Η ασφαλιστική παρέχει τμήμα 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος για την καταγραφή και αναγγελία του συμβάντος.

 

 Πυρκαγιά 

Καλύπτονται οι υλικές ζημίες στο ασφαλισμένο φορτηγό που προκαλούνται από πυρκαγιά που έχει την εστία της εκτός του οχήματος ή αυτανάφλεξη του φορτηγού ή από πτώση κεραυνού ή από έκρηξη. 

 

Τροχαίο ατύχημα οδηγού 

Η παρούσα κάλυψη καλύπτει το τροχαίο ατύχημα που θα υποστεί ο οδηγός ασφαλισμένου οχήματος εφόσον το ατύχημα συμβεί αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης του φορτηγού. 

 

Μεταφορά φορτηγού από ατύχημα 

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος του ασφαλισμένου φορτηγού, η ασφαλιστική θα φροντίσει με τα μέσα που διαθέτει, είτε για την επί τόπου επισκευή του, είτε για τη μεταφορά του στο πλησιέστερο συνεργείο. 

 

Νομική προστασία οδηγού - Ιδιοκτήτη

Παρέχεται για τη διεκδίκηση αστικών αξιώσεων για υλικές ζημίες του φορτηγού από τροχαίο ατύχημα και για σωματικές βλάβες του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. 

 

Πυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειες 

Καλύπτονται οι υλικές ζημίες στο ασφαλισμένο φορτηγό που προκαλούνται μόνον από πυρκαγιά και έκρηξη κατά τη διάρκεια άμεσων ή έμμεσων τρομοκρατικών ενεργειών, γνωστής τρομοκρατικής οργάνωσης, μεμονωμένων ή μη. 

 

 

Θραύση κρυστάλλων 

Καλύπτονται οι ζημίες που θα προκληθούν στους υαλοπίνακες του ασφαλισμένου φορτηγού.

 

Σωματικές βλάβες τρίτων κατ' άτομο 

Η ασφάλιση περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου από ζημίες προξενούμενες από την αμελή (όχι δηλαδή την εκ δόλου) κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου ή σωματικής βλάβης.

 

Οι παρεχόμενες καλύψεις καθώς και η ανάλυση τους μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά ασφαλιστική

 

ΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ