Στην Περίπτωση Tροχαίου Ατυχήματος

 

H ασφάλιση που στη νομική γλώσσα ονομάζεται «Αστική ευθύνη προς τρίτους» είναι υποχρεωτική από το νόμο για κάθε κάτοχο οχήματος. Πρόκειται ουσιαστικά για την ευθύνη που έχει ο καθένας μας για τυχόν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκαλέσει σε τρίτους από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου του.

 Η ασφάλισή σας δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από :

α) οδηγό που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών,

β) οδηγό ο οποίος δεν έχει νόμιμο δίπλωμα για το όχημα που οδηγεί, 

γ) χρήση του οχήματος διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

 

Ζημιές στο Όχημα

 

Συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές στα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό που μπορούν να προκληθούν:
1.από ενέργειες τρίτων (όπως κλοπή ολική ή μερική, κακόβουλες / τρομοκρατικές ενέργειες / διατάραξη δημόσιας τάξης),
2.από φυσικά φαινόμενα (όπως η πλημμύρα, το χαλάζι, ο σεισμός, η καθίζηση κ.α.),
3.από πυρκαγιά
4.σε περίπτωση θραύσης κρυστάλλων του οχήματός σας.

 

Πώς καλύπτομαι στην περίπτωση που δεν ευθύνομαι;

Με την ενεργοποίηση του συστήματος του φιλικού διακανονισμού, αναλαμβάνουμε τη διαχείριση της ζημιάς,προκειμένου να σας αποζημιώσουμε άμεσα.     

                   

Eυθύνομαι.. Τώρα τι κάνω;

Μέσω του συστήματος του φιλικού διακανονισμού, θα αναλάβει η εταιρία του άλλου ασφαλισμένου να τον αποζημιώσει άμεσα ως αναίτιο. Η ασφάλιση σας, καλύπτει οποιονδήποτε οδηγεί το όχημά σας, αρκεί να έχει δίπλωμα οδήγησης και, φυσικά, τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση του.

                         

Χωρίς Φιλικό Διακανονισμό

Σε περίπτωση που έχετε εμπλακεί σε ατύχημα με οδηγό του οποίου η ασφαλιστική εταιρία δε συμμετέχει στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού και δεν ευθύνεστε, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρία του άλλου οδηγού προκειμένου να αποζημιωθείτε. Εμείς μπορούμε να σας παρέχουμε καθοδήγηση σε περίπτωση που χρειαστεί.   

 

Ανασφάλιστος οδηγός

Έχουμε προβλέψει και για την περίπτωση που θα σας τρακάρει ανασφάλιστο όχημα. Oι περισσότερες εταιρίες που συνεργαζόμαστε σαν προσφέρουν την κάλυψη, το μόνο που θα χρειαστούμε είναι το δελτίο συμβάντων της Αστυνομίας που να αποδεικνύει την υπαιτιότητα του ανασφάλιστου οδηγού. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο και το ποσό της αποζημίωσής σας.       

 

Τραυματισμοί

Καλύπτονται όλα τα έξοδα που θα χρειαστεί να κάνουν οι τραυματίες του τροχαίου, όπως εξετάσεις, νοσηλεία κ.α., καθώς εσείς φέρετε την Αστική ευθύνη τρίτων, βάσει νόμου. Αντίστοιχα, για τον οδηγό του οχήματός σας, είτε είστε εσείς, είτε τρίτος, ενεργοποιείται η κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος Οδηγού, εφόσον την έχετε επιλέξει, μέσω της οποίας αποζημιώνεστε για όλα τα έξοδα που προβλέπονται από το ασφαλιστήριό σας.       

 

Δικές μου υλικές ζημιές

Μπορείτε να καλύψετε και τις ζημιές που θα προκληθούν στο δικό σας αυτοκίνητο, σε περιστατικό δικής σας υπαιτιότητας, εφόσον διαθέτετε την κάλυψη των ιδίων ζημιών.         

 

Πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα

 Ν.489/76 προβλέπει ότι η κυκλοφορία οχήματος χωρίς το ειδικό αποδεικτικό της ασφάλισης σήμα επισύρει την επιβολή των παρακάτω διοικητικών κυρώσεων

 

Α. Διοικητικές κυρώσεις

Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες.

Η πρόκληση δε ατυχήματος από όχημα χωρίς το προαναφερόμενο ειδικό σήμα, επισύρει την αφαίρεση πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια.
Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, βεβαιωθέντος με πράξη της Αστυνομικής Αρχής και εισπραττόμενο με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, 1000€ για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500€ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 250€ για τα δίκυκλα
Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα.

 

Αποζημίωση από ανασφάλιστο όχημα 


Η ασφάλιση του οχήματός μας είναι υποχρεωτική από τον Νόμο αλλά υπάρχουν οδηγοί που δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ευθύνη τους σε περίπτωση ατυχήματος.
Τα καλά νέα είναι ότι το 2014 ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων μειώθηκε φέτος από 800.000 σε 600.000 ( Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος).
Τα κακά νέα είναι ότι οι ανασφάλιστοι οδηγοί είναι επιρρεπείς στα ατυχήματα καθώς είναι πιο απρόσεκτοι και ανεύθυνοι στην εν γένει συμπεριφορά και στάση τους.
 
 

Φιλικός Διακανονισμός

1.Τι είναι το Σύστημα Αμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

Από την 1η Μαΐου 2000 ετέθη σε ισχύ και στη χώρα μας η συμφωνία άμεσης πληρωμής υλικών ζημιών τροχαίων ατυχημάτων. Το Σύστημα αμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων.

Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι αυτή η Συμφωνία μεταξύ των εταιριών δεσμεύει αυτές και μόνον αυτές, πως εάν ο αναίτιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σύμβασης, δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωσή του από την Εταιρεία του υπαίτιου, κατά τον έως σήμερα εφαρμοζόμενο τρόπο (κατά το κοινό δηλαδή δίκαιο). 
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αποζημιωση από την ασφαλιστική εταιρεία


Η καταβολή αποζημίωσης για κάθε είδους ζημία, προϋποθέτει υποβολή αίτησης αποζημίωσης συνοδευόμενη από τη συγκέντρωση συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Γενικά, είναι σκόπιμο να επικοινωνείτε με την εταιρεία που θα σας αποζημιώσει προκειμένου να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση (π.χ. σε περίπτωση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών).