Η εταιρεία μας ΑΜΦΙΩΝ ΙΚΕ είναι επίσημος συνεργάτης της εθνικής τράπεζας ως εξουσιοδοτημένο σημείο εξόφλησης λογαριασμών .Η εταιρείας μας ξεκίνησε την δραστηριοποίηση της στον τομέα εξόφλησης λογαριασμών από τον Σεπτέμβριου του 2018 .Η συνεργασία μας αυτή με την εθνική τράπεζα μας έχει μετατρέψει σε ένα μικρό τραπεζικό κατάστημα.
Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην καθημερινότητά μας εξαιτίας του Κορονοϊού Covid-19 αποδείχθηκε ότι επηρέασαν δραστικά και τον τρόπο που επέλεξαν οι καταναλωτές να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους, αλλά και άλλες οφειλές τους, όπως π.χ. αυτές προς το Δημόσιο.
Στην αύξηση αυτή βέβαια συνετέλεσαν και:
- Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών από 24 Μαρτίου 2020, που ενημέρωνε τους καταναλωτές ότι “δεν θα πραγματοποιούνται στα τραπεζικά καταστήματα με φυσική παρουσία οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων”
- Η δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών και οφειλών δημοσίου στα σημεία “RBS Pay Spot” με πιστωτική και χρεωστική κάρτα γεγονός που αφενός διευκόλυνε πολλούς από τους καταναλωτές και αφετέρου απάλλαξε την επιχείρηση από την υποχρέωση να ανατροφοδοτεί τακτικά το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού της.
- Η απλή, σύντομη και αξιόπιστη διαδικασία εκτέλεσης των συναλλαγών μέσω του εξοπλισμού της RBS, καθώς και το κύρος της Εθνικής Τράπεζας, μέσω της οποίας πραγματοποιείται το σύνολο των χρεοπιστώσεων.