Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να εξασφαλίσετε ουσιαστική και ολοκληρωμένη ασφάλιση του Φ.Ι.Χ αυτοκινήτου σας προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας ,αλλά και στο πόσα θέλετε να πληρώσετε για την ασφάλεια του Φ.Ι.Χ σας.

 

Η ασφάλιση οχήματος για Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου. Η συγκεκριμένη ασφάλιση ονομάζεται βασική ασφάλιση και είναι η ελάχιστη ασφάλιση και καλύπτει τις απαραίτητες αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, σε περίπτωση ατυχήματος.
 
Η υποχρεωτική ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την ψήφιση του Ν. 489/76, «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ' ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», που άρχισε να ισχύει από την 1.1.1978.
 
Σκοπός και φιλοσοφία του είναι η προστασία των τρίτων.
 
Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι ακινητοποιημένο. Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας).
 
 Προαιρετικά καλύπτονται οι παρακάτω κίνδυνοι που αφορούν το ίδιο το όχημα ή τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του:
 
 • Πυρκαγιά , Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες, Πυρκαγιά από Στάσεις, απεργίες
 • Ολική και Μερική Κλοπή
 • Ίδιες ζημίες από Φυσικά Φαινόμενα, Ίδιες Ζημιές κατά την οδήγησης του οχήματος (Μικτή), Ίδιες ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, από στάσεις, απεργίες ή κακόβουλες ενέργειες,
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς , Αστική Ευθύνη εκ του μεταφερόμενου φορτίου, Αστική Ευθύνη εντός φυλασσομένων χώρων, Αστική Ευθύνη κατά την μεταφορά.
 • Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια
 • Νομική Προστασία Οχήματος
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη
 • Ενοικίαση Αυτοκινήτου σε περίπτωση ζημίας από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Προστασία Bonus Malus
 
 
 
ΤΙΜΕΣ
 
ΑΤΤΙΚΗ             ΕΩΣ 10      146,00
ΑΤΤΙΚΗ             11-15        195,40
ΑΤΤΙΚΗ             16-20        218,73
 
ΒΟΙΩΤΙΑ           ΕΩΣ 10      108,78
ΒΟΙΩΤΙΑ           11-15        134,73
ΒΟΙΩΤΙΑ           16-20        153,71
ΒΟΙΩΤΙΑ           21-30        165,62
 
ΕΥΒΟΙΑΣ           ΕΩΣ 10      110,12
ΕΥΒΟΙΑΣ           11-15        138,74
ΕΥΒΟΙΑΣ           16-20        159,48
ΕΥΒΟΙΑΣ           21-30        154,73
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                  ΕΩΣ 10      141,93
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                  11-15        184,50
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                  16-20        198,32
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                  21-30        208,31
 
 
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟ                ΕΩΣ 10      108,78
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟ                11-15        134,73
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟ                16-20        153,71
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟ                21-30        165,66
                                                         
 
Οι ανωτέρω τιμές αναφέρονται σε βασικό πακέτο με ετήσια διάρκεια.