ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 & ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Πολλές φορές πολλοί οδηγοί οχημάτων βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα απρόοπτο συμβάν που μπορεί να σταθεί η αιτία ώστε να ακινητοποιηθεί το όχημα του. Σε αυτά τα συμβάντα, η

οδική βοήθεια αποδεικνύεται σωτήρια,

Αρκετές είναι οι φορές που πολλοί από εμάς έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με ένα απρόοπτο συμβάν

που στάθηκε η αιτία ώστε να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητό μας.Τις περισσότερες φορές αυτό

μπορεί να οφείλεται  είτε σε μηχανική βλάβη ή σε κάποια σύγκρουση μικρής ή μεγάλης έκτασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η

οδική βοήθεια αποδεικνύεται σωτήρια, αφού, πρωτίστως μπορεί αν εξασφαλίσει την ανέξοδη μετάβαση

στον τόπο κατοικίας του οχήματος καθώς επίσης και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες. ‘Οσον αφορά

στη λειτουργία των εταιρειών οδικής βοήθειας, αυτές μπορούν να λειτουργούν είτε ως μικτές

επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν οδική βοήθεια με δικά τους μέσα, είτε ως συμβαλλόμενες με

συνεργάτες τους.

 

Στην ελληνική ασφαλιστική  αγορά, υπάρχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται είτε αυτόνομα στον τομέα της

οδικής βοήθειας είτε παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω ασφαλιστικών εταιρειών.

Σε αρκετές περιπτώσεις είναι και οι ίδιες ασφαλιστικές

εταιρείες. Στην περίπτωση που η εταιρεία με την οποία κάποιος έχει συμβόλαιο οδικής

, τότε οι όροι-δικαιώματα που έχουμε για την κάλυψη της οδικής βοήθειας,

αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση ανεξάρτητης εταιρείας

οδικής βοήθειας, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οδικής είναι ξεχωριστό από το συμβόλαιο αστικής ευθύνης της

ασφαλιστικής εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση οι όροι και τα δικαιώματα που έχει ο κάτοχος συμβολάιου οδικής βοήθειας αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόάλιο της οδική.Επίσης , εταιρείες οδικής βοήθειας, σε συνεργασία με ασφαλιστικές

εταιρείες παρέχουν στους ασφαλισμένους την υπηρεσία «Φροντίδα Ατυχήματος» και διάφορες άλλες νοσοκομειακές

παροχές που θεωρούνται απαραίτητες τις περισσότερες φορές μετά από κάποια σύγκρουση.

 

Στην περίπτωση που κάποιος κάτοχος οχήματος χρειαστεί την συνδρομή μιας εταιρείας οδικής βοήθειας χωρίς να έχει συμβόλαιο  τότε όλες οι

εταιρείες ζητούν  την καταβολή κάποιου αντίτιμου που διαφέρει από εταιρεία σε

εταιρεία, ή μπορεί να απαιτηθεί σύναψη συμβολαίου για 3 ή 6 μήνες.

Ανάλογα με την κάθε περίπτωση που γίνεται η χρήση οδικής βοήθειας, ίσως και μπορεί να

απαιτηθεί από την εταιρεία κάποια έξτρα χρέωση. Αυτές οι περιπτώσεις ανάγονται σε καταστάσεις

όπου κάποιος μείνει από βενζίνη ή ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο του σε υπόγειο πάρκινγκ κ.α.

Τέλος, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου, εξαιτίας της κακής κατάστασης του αυτοκινήτου του κατόχου,

αρκετοί  κάνουν χρήση της οδικής βοήθειας αρκετά συχνά. Σε αυτή την κατηγορία ιδιοκτητών

οχημάτων , αρκετές εταιρείες έως και σήμερα τους επιβάλλουν αυξημένα ασφάλιστρα.

Στην περίπτωση που κάποιος έχει συμβόλαιο με κάποια εταιρεία και ακινητοποιηθεί το όχημα του, τότε έχει τα εξής δικαιώματα .

Ένα μόνο άτομα από αυτά που επιβαίνουν στο όχημα υποχρεούται να τα μεταφέρει η οδική, ενώ αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός στο όχημα  τότε η εταιρεία οδικής  υποχρεούται να μεταφέρει δωρεάν του επιπλέον του ενός  με κάποιο άλλο μέσο (ΚΤΕΛ, Ταξί, κτλ.).

. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται επισκευή του οχήματος, αρκετά

μακριά από τον τόπο διαμονής, ανάλογα με την εταιρεία οδικής που είναι ασφαλισμένο το όχημα ο ιδιοκτήτης δικαιούται είτε δωρεάν

διανυκτέρευση, είτε ενοικίαση άλλου αυτοκινήτου ή τα εισιτήρια επιστροφής. Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαία η προσεκτική

μελέτη του ασφαλιστήριου συμβολαίου, προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για όλα τα  ενδεχόμενα.

 

 

Όταν παρουσιαστεί ανάγκη κάθε εταιρεία οδικής βοήθειας διαθέτει το δικό της τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίας, με το οποίο οι

συνδρομητές της εταιρείας μπορούν και έρχονται σε επαφή, σε περιπτώσεις ανάγκης. Σε αυτή την περίπτωση ο συνδρομητής

της εταιρείας οδικής βοήθειας που θα χρειαστεί εξυπηρέτηση, θα πρέπει να αναφέρει αναφέρει τον αριθμό κυκλοφορίας  και την μάρκα του αυτοκινήτου και το ονοματεπώνυμο του. Επίσης ο πελάτης θα πρέπει να αναφέρει  τον τόπο στον όποιο έχει ακινητοποιηθεί το όχημα του καθώς επίσης αν έχει υποστεί βλάβη ή ατύχημα. Επίσης θα πρέπει να αναφέρει στην εταιρεία

των αριθμό των επιβαινόντων  στο όχημα του . Αυτό είναι σημαντικό σε περίπτωση που πρέπει να γίνει μεταφορά των

, επειδή μόνο ένα άτομο μπορεί να μεταφερθεί από την εταιρεία οδικής βοήθειας ,οπότε τα υπόλοιπα μεταφέρονται με άλλο μέσο π.χ κτλ ,ταξί κ.τ.λ.

 

Όταν κάποιος χρειαστεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό θα πρέπει να γνωρίζει ότι έιναι απαραίτητο

το  κοινοτικό(Ε.Ε) ή η διεθνής δίπλωμα οδήγησης. Όσοι δεν

διαθέτουν τέτοια άδεια οδήγησης θα πρέπει να την αποκτήσουν .Εναλλακτικά για χώρες εκτός Ε.Ε μπορούν να προμηθευτούν την ειδική άδεια οδήγησης από την ΕΛΠΑ.

Επίσης άλλα έγγραφα που πρέπει να έχει ο ιδιοκτήτης του οχήματος μαζί του

1) Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

2) Η «Πράσινη Κάρτα» ασφάλισης που προμηθεύεστε από την ασφαλιστική σας εταιρεία

 

Οι περισσότερες εταιρείες παρέχουν τις υπηρεσίες τους εκτός από την χώρα μας σε όλες τις χώρες της  Ε.Ε αλλά και σε αρκετές ακόμα έκτος Ε.Ε .Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του οχήματος συνήθως οι εταιρείες παρέχουν στον ασφαλισμένο ταξιδιωτική κάλυψη έξοδα ξενοδοχείου-ταξί-ενοικιαζόμενου Ι.Χ και εισιτήρια

Μεταφοράς και αν είναι απαραίτητο και επαναπατρισμό.

 

 

Στην παραπάνω περίπτωση όταν προκύπτει υποχρεωτικός επαναπατρισμός οχήματος και οα ασφαλισμένος έχει αυτή την παροχή από την εταιρεία οδικής βοήθειας η εταιρεία φροντίζει για τον δωρεάν επαναπατρισμό του στην Ελλάδα.