Ασφάλιση Ζωής & Υγείας

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αναφέρονται στον κλάδο ζωής έχουν ως σκοπό την προστασία των δικαιούχων του ασφαλισμένου από την οικονομική ζημιά που θα αποφέρει η απώλεια ζωής του ή η ανικανότητα από ατύχημα. Συνήθως τα ασφαλιστήρια ζωής εμπλουτίζονται με συμπληρωματικές καλύψεις ούτως ώστε να παρέχουν επιπλέον ασφάλεια σε διάφορα άλλα γεγονότα που θα επιφέρουν οικονομική ζημιά, όπως για παράδειγμα ατύχημα, ασθένεια, ανικανότητα για εργασία, πρωτοβάθμια περίθαλψη (εξωνοσοκομειακά) και διάφορα άλλα έξοδα. Επιπλέον δίδεται η δυνατότητα επιλογής αποταμιευτικών προγραμμάτων με εγγυημένο επιτόκιο στην λήξη τους ή/και επενδυτικών προγραμμάτων αγοράζοντας μερίδια εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου σε εξειδικευμένους σε αυτό τον σκοπό οργανισμούς.

Ισόβιος Ασφάλιση Ζωής

Η Ισόβιος Ασφάλιση Ζωής είναι μια ασφάλεια ζωής με ισόβια διάρκεια και αποταμιευτικό χαρακτήρα. Καλύπτει τον κίνδυνο θανάτου του/ης ασφαλισμένου/ης για όλη τη διάρκεια της ζωής του/ης.

Η ασφάλιση αρχίζει την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση και διαρκεί ισόβια δηλαδή έως τα 99 έτη ηλικίας του/ης ασφαλισμένου/ης. Σε περίπτωση θανάτου η ασφάλιση καταβάλλει στους δικαιούχους, που έχουν οριστεί στο ασφαλιστήριο, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.

Επιπλέον η Ισόβιος Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει στον/ην ασφαλισμένο/η εγγυημένη αξία εξαγοράς μετά τον 3ο χρόνο ισχύος του ασφαλιστηρίου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση Επιβίωσης ο/η ασφαλισμένος/η μπορεί να εξαγοράσει μέρος των χρημάτων που έχει δώσει έως τη εκείνη τη στιγμή, βάση του πίνακα εξαγοράς που περιλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο. Επιπλέον δύναται να ισχύουν παράμετροι απόδοσης μερισμάτων ή ελευθεροποίησης συμβολαίων, λεπτομέρειες που αναλύονται από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ανάλογα το συμβόλαιο και την περίπτωση.

Το κόστος ενός συμβολαίου Ισόβιας Ασφάλισης Ζωής υπολογίζεται βάση της ηλικίας και του επαγγέλματος του/ης ενδιαφερομένου/ης και του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου που θα επιλεχθεί. Δύναται να ασφαλιστούν άτομα από 3 μηνών έως 60-65 ετών (πάντοτε ανάλογα την εταιρεία) με την προϋπόθεση της καλής υγείας.

Η Ισόβιος Ασφάλιση Ζωής προτείνεται για κάθε ενδιαφερόμενο/η όπως οικογενειάρχες, μονογονεϊκές οικογένειες, ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες εταιρειών, συνεταίρους, άτομα με δανεισμούς και οφειλές, ακίνητη περιουσία κ.α. Σε περίπτωση που ο/η ασφαλισμένος/η φύγει από τη ζωή σε οποιαδήποτε ηλικία, οι δικαιούχοι θα λάβουν αποζημίωση για να αποπληρώσουν τυχόν χρέη και φόρους κληρονομιάς και να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια.

Η ασφάλιση μπορεί να αποδειχθεί Ιδιαίτερα χρήσιμη και στα άτομα μέσης ηλικίας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, που δεν γνωρίζουν μέχρι πότε θα ζήσουν και επιθυμούν ασφάλιση για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Τα συμβόλαια ορισμένης διάρκειας είναι εξίσου σημαντικά και χρήσιμα, ωστόσο κάποια στιγμή λήγουν και παύει η ασφάλιση.

Επιπλέον μέσα σε ένα συμβόλαιο Ισόβιας Ασφάλισης Ζωής μπορούν να προστεθούν συμπληρωματικές παροχές όπως αποζημιώσεις ατυχημάτων και σοβαρών ασθενειών, επιδόματα ανικανοτήτων για εργασία, επιδόματα συμπλήρωσης εισοδημάτων από απώλεια εργασίας κ.α, παροχές ιδιαίτερα σημαντικές έως και την πλήρη συνταξιοδότηση του/ης ασφαλισμένου/ης από τον κοινωνικό φορέα.

 

Ενημερωθείτε σήμερα αναλυτικά από τον προσωπικό σας ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, για την Ισόβια Ασφάλιση Ζωής, που έχει ισόβια διάρκεια και προσφέρει ισόβια προστασία στους ανθρώπους που αγαπάμε.

 

Ατομικά - Οικογενειακά προγράμματα ασφάλισης

Οι πρόσφατες διαδικασίες αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για την δημόσια ασφάλιση, έχουν επιφέρει μια νέα πραγματικότητα στους τομείς της σύνταξης και της υγείας. Οι συνθήκες επιβάλλουν να επανεξεταστεί από όλους μας το πλάνο συνταξιοδότησης και περίθαλψης μας.
Η εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες και τους συνεργάτες μας ολοκληρωμένα και υψηλής αξίας προϊόντα από τους πλέον αξιόπιστους οργανισμούς. Ενδεικτικά ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει από τις παρακάτω καλύψεις:

 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη - οδοντιατρική κάλυψη
 • Ανικανότητα για εργασία
 • Κεφάλαιο προστασίας οικογένειας
 • Ιατρική φροντίδα και αερομεταφορά εντός και εκτός Ελλάδος
 • Δεύτερη ιατρική γνώμη
 • Παιδικά αποταμιευτικά / επενδυτικά προγράμματα
 • Χειρουργικό επίδομα
 • Προγράμματα εγγυημένης σύνταξης με ευελιξία στη λήξη τους
 • Επενδυτικά προγράμματα συνδεδεμένα με ασφάλιση ζωής

H ανάγκη να διασφαλίσουμε, για εμάς τους ίδιους αλλά και την οικογένειά μας, ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ολοένα και αυξάνεται. Ποιες όμως είναι οι παροχές εκείνες που μπορεί κανείς να εξασφαλίσει με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας; Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα προγράμματα υγείας: τα Νοσοκομειακά προγράμματα, που αφορούν κυρίως σε υπηρεσίες που σχετίζονται με νοσηλεία και διανυκτέρευση σε νοσοκομείο, και τα Εξωνοσοκομειακά προγράμματα που σχετίζονται με την πρόληψη, την διεξαγωγή εξετάσεων και τις ιατρικές επισκέψεις και πράξεις. Οι επιλογές στον τομέα της υγείας όμως δεν τελειώνουν εδώ. Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας, η Generali έχει σχεδιάσει ειδικά Οικογενειακά προγράμματα. Μέσω αυτών μπορείτε να εξασφαλίσετε την εξωνοσοκομειακή, νοσοκομειακή και οδοντιατρική φροντίδα για όλη την οικογένεια με ένα ενιαίο κεφάλαιο! Στην Generali, πιστεύουμε ότι η καλή υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο αγαθό. Γι’ αυτό, έχουμε σχεδιάσει για εσάς μια ολοκληρωμένη γκάμα προγραμμάτων υγείας, προσφέροντας προσιτές και ποιοτικές λύσεις ακόμη και για τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες. Βρείτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει!

 

Νοσοκομειακά Προγράμματα

Οι ασφαλιστικές εταιρείες με τα  νοσοκομειακά προγράμματα προσφέρουν τις παρακάτω καλύψεις σε νοσοκομεία με τα οποία είναι συμβεβλημένες

 • 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα
 • 100% κάλυψη δαπανών για χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες, εξετάσεις ή ιατρική φροντίδα εντός νοσοκομείου ή κλινικής, ακόμα και χωρίς διανυκτέρευση στη Ελλάδα και 95% κάλυψη στις ΗΠΑ και τον Καναδά
 • Διαγνωστικές εξετάσεις πριν τη χειρουργική επέμβαση
 • Κάλυψη δαπανών για χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, ραδιοθεραπείες, αιμοκαθάρσεις & εξόδων αποκατάστασης μαστού ύστερα από μαστεκτομή
 • Πλούσια γκάμα δωρεάν check up για ενήλικες, καθώς και στοχευμένα checkup ανηλίκων 
 • Ειδικούς Προληπτικούς Ελέγχους, όπως Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση, κ.ά.
 • Κάλυψη σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου/ κλινικής
 • Κάλυψη δαπανών επείγουσας υγειονομικής μεταφοράς
 • Έξοδα αποκατάστασης/ αποθεραπείας, έως και 6 μήνες ανά περιστατικό
 • Φυσικοθεραπείες μετά τη χειρουργική επέμβαση
 • Νοσηλεία κατ’ οίκον


Οι ασφαλιστικές εταιρείες έκτος από τα νοσοκομειακά προγράμματα προσφέρουν στους ασφαλισμένους τους και προγράμματα  εξωνοσοκομειακα. Συνήθως οι καλύψεις που προσφέρουν τα εξωνοσοκομειακα  προγράμματα στους ασφαλισμένους είναι οι παρακάτω

 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις και ιατρικές πράξεις σε ιατρούς του δικτύου και των εξωτερικών ιατρείων συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων
 • Δωρεάν ετήσιο check up ενηλίκων & παιδιών
 • Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Δεκάδες Προληπτικοί έλεγχοι
 • Απεριόριστο αριθμό συνεδρίων φυσικοθεραπείας σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, κέντρα φυσικοθεραπείας ή νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα.
 • Κατ’ οίκον Νοσηλεία
 • Κάλυψη σε πανελλαδικό δίκτυο
 • Υπηρεσίες παγκόσμιας ταξιδιωτικής βοήθειας σε 24ωρη βάση με παγκόσμια κάλυψη και συντονισμό υγειονομικής μεταφοράς με προνομιακό κόστος
 • Υπηρεσίες τεχνητής γονιμοποίησης
 • Διατροφολογικές υπηρεσίες
 • Εμβολιασμοί και πιστοποιητικά υγεία

 

Οικογενειακή ασφάλιση υγείας

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν στην ασφαλιστική αγορά και προγράμματα οικογενειακής ασφάλισης τα οποία συνδυάζουν πρόληψη και δευτεροβάθμια φροντίδα της υγείας, σε ένα ενιαίο κεφάλαιο για όλα τα μέλη της. Ένα πλήρες σύστημα υγείας, που εξασφαλίζει την καλύτερη οργάνωση του οικογενειακού σας προϋπολογισμού και την συγκράτηση του ασφαλιστικού κόστους.

 

Οι συνηθισμένες καλύψεις που προσφέρουν τα οικογενειακά προγράμματα είναι οι παρακάτω

 • 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα
 • 100% κάλυψη δαπανών για χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες, εξετάσεις ή ιατρική φροντίδα εντός νοσοκομείου ή κλινικής, ακόμα και χωρίς διανυκτέρευση στη Ελλάδα και 90% κάλυψη στις ΗΠΑ και τον Καναδά
 • Διαγνωστικές εξετάσεις πριν τη χειρουργική επέμβαση
 • Κάλυψη δαπανών για χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, ραδιοθεραπείες & εξόδων αποκατάστασης μαστού ύστερα από μαστεκτομή
 • Πλούσια γκάμα δωρεάν check up για ενήλικες  και ανηλίκους
 • Κάλυψη σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου/ κλινικής
 • Κάλυψη δαπανών επείγουσας υγειονομικής μεταφοράς
 • Δυνατότητα διαγνωστικών εξετάσεων

 

Ομαδικές ασφαλίσεις υγείας

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης προσωπικού προσφέρουν κάλυψη σε κάθε είδους επιχείρησης αλλά και σε οργανισμούς, όπως Σωματεία, Συλλόγους , κ.λπ., για κινδύνους που έχουν σχέση με τη Ζωή και την Υγεία ή θέματα που αφορούν την Αποταμίευση και τη Σύνταξη.

Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο Ασφάλισης, ξεχωριστό τόσο από αυτόν της κοινωνικής ασφάλισης όσο και από αυτόν της ατομικής. Η Ομαδική Ασφάλιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το άτομο διότι έρχεται να συμπληρώσει τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης και να επεκτείνει την προστασία της σε τομείς στους οποίους οι κρατικοί οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής δεν συμμετέχουν.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της Ομαδικής Ασφάλισης;

Α. Για την επιχείρηση:

• Παρέχει ουσιαστικές καλύψεις στους εργαζομένους με χαμηλό κόστος, το οποίο όμως μειώνεται ακόμα περισσότερο καθώς τα ασφάλιστρα εκπίπτουν έως και €1.500 για κάθε εργαζόμενο απο τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σας.
• Δημιουργεί ισχυρές σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων.
• Αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών ατόμων.
• Παρακινεί διαρκώς το προσωπικό.
• Σας διαφοροποιεί απο τους ανταγωνιστές σας.
• Αυξάνει το κύρος και βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησής σας.

Β. Για τους εργαζομένους σας:

• Αποτελεί ανταμοιβή για την αφοσίωση στην επιχείρηση και για την αποδοτικότητά τους.
• Ενισχύει έμμεσα το εισόδημά τους.
• Είναι πιο ουσιαστική παροχή απο αντίστοιχου ύψους αύξηση στον μισθό, αφού ο εργαζόμενος δέν έχει παρακράτηση και δέν φορολογείται.
• Τους εξασφαλίζει απο τις συνέπειες απρόβλεπτων γεγονότων.
• Συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις παροχές του Κοινωνικού τους Ταμείου.
• Τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν και τα μέλη της οικογένειάς τους.
• Τους προσφέρει αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας και τους επιτρέπει να είναι πιό αισιόδοξοι για το μέλλον τους.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ;

1. Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας:

 • Επισκέψεις σε γιατρούς
 • Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Φάρμακα
 • Ετήσιος προληπτικός έλεγχος
 • Φυσικοθεραπείες

 

2. Δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας:

 • Έξοδα νοσηλείας (Κάλυψη έως και 90%)
 • Αμοιβές γιατρών
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Νοσοκομειακά και χειρουργικά επιδόματα
 • Επιδόματα μητρότητας
 • Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας
 • Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου

3. Ασφάλεια Ζωής

Είναι σημαντικό οι άνθρωποί σας να αισθάνονται τη σιγουριά ότι έχουν εξασφαλίσει την οικογένειά τους, σε περίπτωση που συμβεί ένα απρόβλεπτο γεγονός. Τα προγράμματα καταβάλλουν το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής του εργαζόμενου.

4. Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα

Τα προγράμματα αυτά καταβάλλουν το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί στον εργαζόμενο, αν από ατύχημα ή ασθένεια χάσει μόνιμα την ικανότητά του για εργασία.

5. Ασφάλεια Εισοδήματος (Πρόσκαιρη ανικανότητα)

Τα προγράμματα ασφάλισης εισοδήματος εξασφαλίζουν εισόδημα στους εργαζόμενους, αν από ατύχημα ή ασθένεια χάσουν πρόσκαιρα την ικανότητά τους για εργασία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές επικοινωνήστε μαζί μας.