Ασφάλεια φορτίου- CMR

 Η οδική μεταφορά είναι ο πιο γρήγορος και ελαστικός τρόπος μεταφοράς σε ότι αφορά τα δρομολόγια, τον προγραμματισμό και τη διαθεσιμότητα. Η οδική μεταφορά εντός Ελλάδας διέπεται από τον ελληνικό αστικό κώδικα και η διεθνής οδική μεταφορά διέπεται από τη σύμβαση CMR. Ο κλάδος των μεταφορών είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και αυτό διότι ο κάθε πελάτης, το κάθε φορτίο και το είδος μεταφοράς είναι ξεχωριστό

Η ασφάλεια CMR  – Αστικής Ευθύνης  καλύπτει οποιαδήποτε Αστική Ευθύνη προκύψει για υλικές ζημιές ή απώλειες προς τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συνθήκης επί Συμβάσεων Διεθνούς Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων (CMR).

Με την ασφάλεια φορτίου CMR ασφαλίζονται κάθε είδους αγαθά και εμπορεύματα, τόσο οι πρώτες ύλες όσο τα έτοιμα εμπορεύματα) τα οποία διακινούνται από και προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αναντίρρητα, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για αυτόν που επιθυμεί να εισάγει, εξάγει και γενικά να διακινήσει εμπορεύματα.

Αναμφισβήτητα, κάθε μεταφορά και μετακίνηση εμπορευμάτων ενέχει των κίνδυνο ζημίας, απώλειας, καταστροφής, κλοπής και άλλες μορφές ζημιών οι οποίες, όμως, είναι δυνατόν να προβλεφθούν με την ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική, λοιπόν, κάλυψη, απαλλάσσει από το άγχος των επιπτώσεων μιας επερχόμενης φθοράς και εξασφαλίζει την παροχή αποζημίωσης στις προαναφερθείσες περιπτώσεις ζημίας.

Η ασφάλεια CMR  – Αστικής Ευθύνης  σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ασφάλιση Μεταφοράς ALL RISK. Με την ασφάλεια Κατά Παντός Κινδύνου (ALL RISK) διασφαλίζεται η κάλυψη των εμπορευμάτων από όλους τους κινδύνους ζημιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Η ασφάλιση των εμπορευμάτων προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη στο ύψος της αξίας του εμπορεύματος σύμφωνα με τους όρους κάλυψης κατά Παντός Κινδύνου.

 Υπάρχουν  τρία είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων, το καθένα κατάλληλα σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια χωρίζονται ως εξής:

   Οριστικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (Voyage ή Single Policy): Εκδίδεται μόνο για ένα ταξίδι και καλύπτει ένα συγκεκριμένο φορτίο.

    Προασφαλιστήριο (Floating Policy): Ουσιαστικά είναι το ίδιο με το οριστικό ασφαλιστήριο αλλά δεν αναφέρονται ασφάλιστρα γιατί δεν είναι γνωστό πότε και με πόσες φορτώσεις θα γίνει μία εισαγωγή ή μία εξαγωγή.

    Διαρκές Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (Open Policy): Χρησιμοποιείται όταν κάνουμε συχνές μεταφορές και η έκδοση οριστικού ασφαλιστηρίου για κάθε φόρτωση είναι πρακτικά αδύνατη ή έχει μεγάλο κόστος. Τα διαρκή συμβόλαια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 

Κατηγοριοποίηση ασφαλισμένων

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

Είναι ο συμβαλλόμενος ο οποίος αναλαμβάνει την πραγματική φυσική μεταφορά

των εμπορευμάτων (π.χ. ιδιοκτήτης φορτηγού / πλοίου / αεροπλάνου).

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

Ο διαμεταφορέας ως συμβαλλόμενος δεν έχει ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα,

αλλά οργανώνει τις μεταφορές. Διαμεσολαβεί ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των

εμπορευμάτων και στους μεταφορείς (διαμεσολαβητική ιδιότητα).

ΕΤΑΙΡΙΕΣ LOGISTICS

Όπως και οι διαμεταφορείς, δεν έχουν ιδιόκτητα οχήματα. Αναλαμβάνουν εκτός

από την μεταφορά των εμπορευμάτων και άλλες πιο πολύπλοκες διαδικασίες 

(αποθήκευση, πακετάρισμα κλπ.)

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για προσφορές επικοινωνήστε μαζι μας.