Η περιουσία είναι αγαθό στο οποίο ο καθένας έχει επενδύσει τόσο οικονομικά όσο συναισθηματικά. Η αξία της κινητής αλλά και ακίνητης περιουσίας είναι ανεκτίμητη, ανεξαρτήτως κόστους η παλαιότητας. Αξίζει λοιπόν να προστατευτεί από κινδύνους που μπορεί να την απειλήσουν καθημερινά και να προκαλέσουν οικονομική επιβάρυνση ή επιπλέον συναισθηματική φόρτιση.


Για την κάλυψη της περιουσίας υπάρχει δυνατότητα μέσα από ένα πλήθος ασφαλιστικών εταιρειών η περιουσία να ασφαλιστεί από φυσικές καταστροφές και τυχαία γεγονότα που μπορεί να προκύψουν (πυρκαγιά, πλημμύρα, χιόνι, διάρρηξη σωληνώσεων, κλοπή, σεισμό) και πλήθος άλλων καλύψεων με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν την δυνατότητα να καλύψουν:

  • Μόνιμη - Εξοχική Κατοικία
  • Γραφεία - Ιατρεία
  • Εμπορικά Καταστήματα
  • Βιομηχανικούς Κινδύνους
  • Αποθήκες - Εγκαταστάσεις - Εκθέσεις
  • Ξενοδοχειακές Μονάδες - Ενοικιαζόμενα Δωμάτια - Ξενώνες
  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα


Για τη διαδικασία ασφάλισης απευθυνθείτε στην εταιρεία μας στο αρμόδιο τμήμα καθώς απαιτούνται συγκεκριμένες πληροφορίες και στοιχεία (είδος κατασκευής κτιρίου, υλικό σωληνώσεων κ.α.) είτε τηλεφωνικά ,είτε μέσω
email είτε συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα.

 

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε μια απεικόνιση των καλύψεων  ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιουσίας

Πυρκαγιά και Κεραυνός

Έκρηξη

Πτώση Αεροσκάφους

Πρόσκρουση Οχήματος

Καπνός

Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Ζημίες από Χιόνι, Παγετό, Χαλάζι

Διάρρηξη Σωληνώσεων –Υπερχείλιση Δεξαμενών

Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές

Κακόβουλες Ενέργειες

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Κλοπή,  Ληστεία

Σεισμός

Ασφάλιση σε αξία αντικατάστασης καινούργιους

Απώλεια Μικτού Κέρδους

Τυχαία θραύση Κρυστάλλων 

Βραχυκύκλωμα

Αστική Ευθύνη

Πρόσθετες Δαπάνες ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς

Αποκομιδή συντριμμάτων 

Δαπάνες επαγγελματιών  

Δαπάνες Αποτροπής και Περιορισμού Ζημίας

Νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία

Προστασία Υπασφάλισης

 

 

Για ασφάλεια κατοικίας με ενυπόθηκο δάνειο με όλες τις προαναφερόμενες καλύψεις το κόστος ασφάλισης ανέρχεται σε 1,12€/1000€ αξίας του ακινήτου.

 

Ασφάλεια περιουσίας επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να προστατευσούν τα περιουσιακά τους στοιχεία που περιλαμβάνουν τις κτιριακές δομές, το περιεχόμενό τους, τις πρώτες ύλες, τον μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα, από μια σειρά από κινδύνους όπως πυρκαγιά, κλοπή, σεισμό, πλημμύρα και άλλες φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες.

Επίσης οι επιχειρήσεις χρειάζεται να προστατευτούν από την παρεπόμενη απώλεια κερδών σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους.

Η εταιρεία μας, μέσω έρευνας στην ασφαλιστική αγορά, μπορεί να προτείνει προγράμματα Ασφάλισης Περιουσίας που καλύπτουν την επιχείρηση από μια σειρά από κινδύνους όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, τρομοκρατικές ενέργειες και κλοπή. Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, υπάρχουν διάφορες επιλογές ασφάλισης που περιλαμβάνουν:

 

 Ασφάλιση Πυρός

Η συγκεκριμένη κάλυψη  προσφέρει κάλυψη στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης από πυρκαγιά, καθώς επίσης και την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν κατά τη διάγνωση, κατά την διάρκεια αποτροπής ή κατά την προσπάθεια περιορισμού της έκτασης της πυρκαγιάς, όπως τα έξοδα κατάσβεσης και κατεδάφισης.


Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου

Η συγκεκριμένη κάλυψη προσφέρει στην επιχείρηση προστασία σε  ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, παρέχοντας πλήρη κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης καθώς επίσης και συνεισφέροντας στην ουσιαστική αποκατάσταση της σε περίπτωση ζημίας.

Ασφάλιση Τρομοκρατικών Ενεργειών

Προσφέρει κάλυψη  στα περιουσιακά στοιχεία της επιχειρησης από υλικές ζημιές & απώλεια κερδών , που θα προκληθούν από τρομοκρατικές ενέργειες. 

Ασφάλιση Πολιτικών Κινδύνων

Καλύπτονται μια σειρά από κινδύνουςστους οποιους μπορει να υπόκειται μια επιχειρηση από στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλες βλάβες,  από τους οποίους μπορεί να  υποστεί βλάβη .


Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών

Προσφέρει κάλυψη στην επιχείρηση για την  περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω πυρκαγιάς και άλλων κινδύνων καθώς επίσης και για την πιθανότητα  βλαβών στα μηχανήματα που μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη ροή εσόδων και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων.

Η προστασία περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης μπορεί να περιλαμβάνει επίσης και την ασφάλιση των μεταφερομένων εμπορευμάτων, του στόλου οχημάτων ή του μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα οποία δύνανται να καλυφθούν με εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα.

 

Οφέλη 

  • Αμεση αποκατάσταση της ζημιάς που δύναται να υποστούν τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης
  • Προστασία του ενεργητικού μιας επιχείρησης
  • Διασφάλιση συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας

 

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές επικοινωνήστε μαζί μας.