Η insurancecenter σας δίνει την δυνατότητα μέσω ενός νέου προγράμματος (συμβολάιου)να μηδενίσετε την απαλλαγή της μικτής ασφάλειας του αυτοκινήτου σας.

Για παράδειγμα, στα συμβόλαια ασφάλειας αυτοκινήτου στη μικτή ασφάλεια υπάρχει η απαλλαγή  – εκεί όπου η ασφαλιστική καλύπτει και ιδίες ζημιές , δηλαδή ζημιές που έχουν προκληθεί με δική σας υπαιτιότητα. Η απαλλαγή στην ασφάλεια αυτοκινήτου αποδεικνύει το ποσό της συμμετοχής σας σε κάθε ζημιά.

Με το συγκεκριμένο πακέτο μηδενίζεται η απαλλαγή δηλαδή η συμμετοχή σας στην ζημία.

 

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας