Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να εξασφαλίσετε ουσιαστική και ολοκληρωμένη ασφάλιση του ΦΔΧ σας εθνικών μεταφορών καθώς και του ΦΔΧ σας εθνικών και διεθνών μεταφορών  προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας ,αλλά και στο πόσα θέλετε να πληρώσετε για την ασφάλεια του ΦΔΧ σας.

Η ασφάλιση οχήματος για Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου. Η συγκεκριμένη ασφάλιση ονομάζεται βασική ασφάλιση και είναι η ελάχιστη ασφάλιση και καλύπτει τις απαραίτητες αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, σε περίπτωση ατυχήματος.

Η υποχρεωτική ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την ψήφιση του Ν. 489/76, «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ' ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», που άρχισε να ισχύει από την 1.1.1978.

Σκοπός και φιλοσοφία του είναι η προστασία των τρίτων.

Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι ακινητοποιημένο. Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας).    

 

Προαιρετικά καλύπτονται οι παρακάτω κίνδυνοι που αφορούν το ίδιο το όχημα ή τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του:

 

Πυρκαγιά , Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες, Πυρκαγιά από Στάσεις, απεργίες

Ολική και Μερική Κλοπή

Ίδιες ζημίες από Φυσικά Φαινόμενα, Ίδιες Ζημιές κατά την οδήγησης του οχήματος (Μικτή), Ίδιες ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, από στάσεις, απεργίες ή κακόβουλες ενέργειες,

Θραύση Κρυστάλλων

Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς , Αστική Ευθύνη εκ του μεταφερόμενου φορτίου, Αστική Ευθύνη εντός φυλασσομένων χώρων, Αστική Ευθύνη κατά την μεταφορά.

Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια

Νομική Προστασία Οχήματος

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη

Νοσοκομειακή περίθαλψη οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη

Ενοικίαση Αυτοκινήτου σε περίπτωση ζημίας από καλυπτόμενο κίνδυνο

Προστασία Bonus Malus

 

   Τα φορτηγά δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) είναι γενικά "ιδιαίτερα" ως προς την ασφάλισή τους. Όπως ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα οχήματα, τα ΦΔΧ υποχρεούνται από το νόμο να είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων. Γι' αυτό λοιπόν και οι ασφαλιστικές εταιρίες που αναλαμβάνουν την ασφάλισή τους έχουν δημιουργήσει και προσφέρουν εξειδικευμένα ασφαλιστικά πακέτα για τα εν λόγω οχήματα.

   Τo insurancecenter.gr με το εξειδικευμένο της προσωπικό μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε το ασφαλιστικό πακέτο που σας ταιριάζει περισσότερο αφού ερευνά, αναλύει και προσφέρει τα καλύτερα πακέτα που μπορείτε να βρείτε για την ασφάλιση του φορτηγού σας από τις διαθέσιμες ασφαλιστικές εταιρίες. Φυσικά οι προτάσεις μας βασίζονται πάντα στο συνδυασμό του χαμηλού κόστους, του πλήθους καλύψεων και της αξιοπιστίας της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας.

 Ζητήστε σήμερα προσφορά για το φορτηγό σας και εμείς θα σας προτείνουμε την ιδανικότερη λύση αποκλειστικά για εσάς!

 

 

Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να εξασφαλίσετε ουσιαστική και ολοκληρωμένη ασφάλιση του τουριστικού σας λεωφορείου (ΔΧ) προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας ,αλλά και στο πόσα θέλετε να πληρώσετε για την ασφάλεια του τουριστικού σας λεωφορείου (ΔΧ) .

Η ασφάλιση οχήματος για Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου. Η συγκεκριμένη ασφάλιση ονομάζεται βασική ασφάλιση και είναι η ελάχιστη ασφάλιση και καλύπτει τις απαραίτητες αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, σε περίπτωση ατυχήματος.

Η υποχρεωτική ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την ψήφιση του Ν. 489/76, «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ' ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», που άρχισε να ισχύει από την 1.1.1978.

Σκοπός και φιλοσοφία του είναι η προστασία των τρίτων.

Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι ακινητοποιημένο. Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας).

 

 Προαιρετικά καλύπτονται οι παρακάτω κίνδυνοι που αφορούν το ίδιο το όχημα ή τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του:

 

Πυρκαγιά , Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες, Πυρκαγιά από Στάσεις, απεργίες

Ολική και Μερική Κλοπή

Ίδιες ζημίες από Φυσικά Φαινόμενα, Ίδιες Ζημιές κατά την οδήγησης του οχήματος (Μικτή), Ίδιες ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, από στάσεις, απεργίες ή κακόβουλες ενέργειες,

Θραύση Κρυστάλλων

Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς , Αστική Ευθύνη εκ του μεταφερόμενου φορτίου, Αστική Ευθύνη εντός φυλασσομένων χώρων, Αστική Ευθύνη κατά την μεταφορά.

Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια

Νομική Προστασία Οχήματος

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη

Νοσοκομειακή περίθαλψη οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη

Ενοικίαση Αυτοκινήτου σε περίπτωση ζημίας από καλυπτόμενο κίνδυνο

Προστασία Bonus Malus

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας