Παρατηρείτε  πολλά οχήματα να φέρουν κοτσαδόρο, απαραίτητο εργαλείο για τη δυνατότητα ρυμούλκησης.Ο οποίος είτε τοποθετήθηκε  στο αυτοκίνητο εκ των υστέρων, είτε ήταν ήδη εγκατεστημένος με την αγορά του αυτικινητου. 

Με βάση το νομικό πλαίσιο σχετικά με τη χρήση του, ο κοτσαδόρος επιτρέπεται να υφίσταται μόνον όταν ο οδηγός τον χρησιμοποιεί για να ρυμουλκήσει μια μπαγκαζιέρα ή κάποιου άλλου τύπου τρέιλερ (π.χ. τρέιλερ σκάφους). Σε περίπτωση που προεξέχει από αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης χωρίς να πραγματοποιείται έλξη, θεωρείται παράνομος.
 
Η ύπαρξη σταθερά τοποθετημένουκοτσαδόρου σε ένα αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης θεωρείται πλέον παράνομη με το νόμο να έχει επιβάλλει πλέον την αντικατάσταση του με αποσπώμενο ή αναδιπλούμενο κοτσαδόρο στα αυτοκίνητα που έφεραν ήδη.
 
Σχετικά πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία, επιβάλλουν και υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο του κοτσαδόρου ενός οχήματος από τα ΚΤΕΟ