Για να κάνει κάποιος χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να εισέλθει στο gov.gr και να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας που τον ενδιαφέρει, χωρίς να απαιτούνται κωδικοί taxis ή κάποιο ΑΦΜ. Αφού γίνει αυτό, το σύστημα βγάζει μια ειδική καρτέλα όπου αναγράφεται αν το όχημα βρίσκεται σε κυκλοφορία και αν είναι ασφαλισμένο.