Προς Ιδιοκτήτες υπεραστικών λεωφορείων ,ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων καθώς και  ιδιοκτήτες ΦΔΧ. Ένα σοβαρό θέμα που ταλανίζει τον κλάδο είναι η οικονομική επιφάνεια της τάξης των 9000 ευρώ, που πρέπει να έχει ο κάθε ιδιοκτήτης λεωφορείου ώστε κάθε πέντε χρόνια να μπορεί να θεωρήσει την κάρτα οδικού μεταφορέα. Αν και προβλέπεται στο ΦΕΚ ο τρόπος της αστικής ευθύνης, καμιά ασφαλιστική εταιρεία δεν είχε τέτοιο κωδικό. Πλέον είναι εφικτό διότι επίσημα έχουμε την πρώτη εταιρεία η οποία προχώρησε σε συμβόλαιο αστικής ευθύνης με συγκεκριμένο κωδικό, ίσο με το ποσό των 9000 ευρώ. Πλέον με ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να θεωρήσει την κάρτα οδικού μεταφορέα, αντί του ποσού 9000 ευρώ που έπρεπε να διαθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό του. Είναι γεγονός πως με αυτόν τον τρόπο ξεπερνιέται το σημαντικό οικονομικό εμπόδιο που ήταν προϋπόθεση για την θεώρηση της κάρτας οδικού μεταφορέα.

Ακολουθεί η διευκρινιστική εγκύκλιος που έκδόθηκε απο το υπουργείο μεταφορών 24/11/2021 ΕΔΩ

Το κόστος ανανέωσης για ένα όχημα , για μια πενταετία είναι 149,84€.

Για περισσότερα από ένα όχημα ,παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Insurancecenter.gr

τηλ. 8012170070 

τηλ. 2262089111

Κινητό : 6942843825

e-mail : info@insurancecenter.gr