Πώς να ασφαλίσετε το drone σας

Τα drones αποτελούν την νέα τεχνολογική μόδα. Τα μικρά αυτά ελικοπτεράκια κατακτούν καθημερινά όλο και περισσότερο κόσμο ξεφεύγοντας από τα στενά όρια των κινηματογραφιστών και εισβάλοντας σε ολοένα και περισσότερα σπίτια.

Η χρήση των drones, είτε αυτή είναι επαγγελματική είτε καθαρά ψυχαγωγική κρύβει κινδύνους τόσο για το –ακριβό- drone όσο και για περαστικούς ή άλλους που βρίσκονται κοντά στον χώρο της πτήσης. Κινδύνους που οι ασφαλιστικές έχουν αρχίσει να καλύπτουν με ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, τα οποία κάνουν σιγά-σιγά την εμφάνιση τους και στην ελληνική αγορά.

 

Αστική ευθύνη Ιδιοκτήτη / Χειριστή drone

Στην Ελλάδα η χρήση των drones αφορά επαγγελματίες (βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων, τοπογράφους κλπ) ή ιδιώτες (ψυχαγωγία).

Το ασφαλιστήριο συμβόλαια αστικής ευθύνης, καλύπτει τις αποζημιώσεις σε τρίτους που πιθανά θα κληθεί να καλύψει ο χειριστής του drone από άστοχους χειρισμού του. Τα παρεχόμενα προγράμματα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) για την υποχρεωτική ασφάλιση των ιδιοκτητών / χειριστών drones, αλλά και τους ιδιοκτήτες / χειριστές drones, τα οποία δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του από τη λειτουργία και χρήση του ΣμηΕΑ (DRONE) σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016) αριθμ. ΦΕΚ 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016). Η κάλυψη δίδεται μόνον σε ΣμηΕΑ (drones) με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση έως 25 κιλά.

 

Όρια κάλυψης ανά drone 

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)   μέχρι €  1.000.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €  1.000.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                           μέχρι €     150.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας κατ΄ έτος      μέχρι €  1.000.000,00

 

*Τα όρια αυτά δίδονται και σε drone που χρησιμοποιούνται για ερασιτεχνική χρήση εφόσον το επιθυμεί  ο ασφαλιζόμενος

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΣΜΗΕΑ  (drones)

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό τα ΣμηΕΑ  (drones) χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

α) Ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Open Category).   Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απευθείας οπτική επαφή του χειριστή μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 25 κιλών εντός ασφαλούς απόστασης από πρόσωπα στο έδαφος.

Ο  χειριστής έχει απευθείας οπτική επαφή με το ΣμηΕΑ  και η πτήση διεξάγεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον χειριστή. Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης είναι τα 400 πόδια και οι πτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας απαγορεύονται πάνω από συγκεντρώσεις προσώπων, εκτός αν διαθέτουν άδεια επαγγελματικής χρήσης και πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Η ανοικτή κατηγορία ΣμηΕα διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες βάσει του ΦΕΚ με ειδικές προϋποθέσεις και όρους ανά υποκατηγορία ως εξής:

  • CAT AO (MTOM< 1KG
  • CAT A1 (MTOM =/>1 KG - </= 4KG
  • CAT A2 (MTOM =/> 4KG - </= 25KG

β) Ειδική κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Specific Category).  Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία είναι πιθανόν να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τα πρόσωπα υπεράνω των οποίων εκτελείται.

Απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας, η οποία χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης απαιτείται και η εγγραφή του ΣμηΕΑ  σε ειδικό μητρώο και η εξασφάλιση ειδικής άδειας μέσω της πληρωμής παραβόλου.

 

γ) Πιστοποιημένη κατηγορία  ΣμηΕΑ (UAS Certified Category). Kατηγορία  ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων που ισχύουν  για τα επανδρωμένα αεροσκάφη, δηλαδή με προηγούμενη εξασφάλιση αδειών και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας. 

Απαιτείται η νηολόγηση του ΣμηΕΑ  σε ειδικό μητρώο  της ΥΠΑ και η έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας (πτητικής ικανότητας). Ο χειριστής αυτής της κατηγορίας πρέπει να διαθέτει ειδική εκπαίδευση, το περιεχόμενο και οι εξετάσεις της οποίας θα καθοριστούν με απόφαση του διοικητή της ΥΠΑ.

 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ  έχουν:

Α1) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση ιδιωτικής χρήσης του ΣμηΕΑ  εφόσον αυτό ανήκει στην υπό-κατηγορία  CAT Α2 των ΣμηΕΑ ανοικτής κατηγορίας δηλαδή έχει μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ)  από 4 – 25 κιλά.

Α2) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ   της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης ανεξάρτητα σε ποια υποκατηγορία ανήκει το ΣμηΕΑ και ανεξάρτητα της μέγιστης μάζας αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ)  του ΣμηΕΑ (drone).

Β) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ειδικής κατηγορίας  σε περίπτωση χρήσης του ΣμηΕΑ  είτε  ερασιτεχνική είτε  επαγγελματική.

γ) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της πιστοποιημένης κατηγορίας  σε περίπτωση χρήσης του ΣμηΕΑ  είτε  ερασιτεχνική είτε  επαγγελματική.

 

 

 

 

 

Οι τιμές των απαραίτητων παραβόλων για να πετάξετε drone στην Ελλάδα

13 Μαΐου 2017

 

Κοινοποίηση:

Οι τιμές των απαραίτητων παραβόλων για να πετάξετε drone στην Ελλάδα

 

Επιτέλους ανακοινώθηκαν οι τιμές των απαραιτήτων παραβόλων για την χρήση drones για την Ελλάδα, τα οποία καθορίζονται με το ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2017.

 

Ξεκινάμε από το γεγονός ότι η αίτηση καταχώρησης για την Ανοικτή Κατηγορία δεν κοστίζει.

 

Από εκεί και πέρα για την καταχώρηση στην Ειδική κατηγορία το παράβολο κοστίζει 50 ευρώ.

 

Για την εξάμηνη δέσμευση στοιχείων νηολόγησης καταβάλλεται παράβολο 50 ευρώ.

 

Με την υποβολή αιτήσεως για την νηολόγηση συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους Πιστοποιημένης Κατηγορίας, καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 ευρώ.

 

Για την έκδοση «Ειδικού Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας» ΣμηεΑ, δηλαδή για drone που είναι ιδιοκατασκευές, ισχύος τριών (3) ετών, καταβάλλεται παράβολο ύψους 80 ευρώ, η ανανέωση του οποίου κοστίζει 40 ευρώ.

 

Από εκεί και πέρα στην περίπτωση που το drone χρησιμοποιείται ως επαγγελματικό εργαλείο που αποφέρει εισόδημα, έχουμε:

– Για τη χορήγηση άδειας ισχύος ενός μηνός, καταβάλλεται παράβολο ύψους 30 ευρώ

– Για τη χορήγηση άδειας ισχύος ενός χρόνου, καταβάλλεται παράβολο ύψους 180 ευρώ

 

Όσο αφορά την έκδοση άδειας χειριστή το κόστος του παραβόλου, ισχύος τριών ετών κοστίζει 20 ευρώ.

 

Επομένως για την ανοιχτή κατηγορία, για ερασιτεχνική χρήση και για drones που δεν έχουν εμβέλεια πάνω από 50 μέτρα, δεν υπάρχει κόστος καταχώρησης στα μητρώα της ΥΠΑ.

 

Για drones με εμβέλεια πάνω από 50 μέτρα (για ερασιτεχνική ή επαγγελματική χρήση) η καταχώρηση στα μητρώα κοστίζει 50 ευρώ το εξάμηνο ή 100 ευρώ τον χρόνο.

 

Από εκεί και πέρα για την εμπορική εκμετάλλευση drone από επαγγελματίες το κόστος είναι 30 ευρώ τον μήνα ή 180 ευρώ τον χρόνο.

 

Συνολικά για ένα επαγγελματία η χρήση drone θα κοστίζει 280 ευρώ τον χρόνο, συν τα 20 ευρώ της άδειας χειριστή που είναι ανά τριετία.

 

Ακολουθεί το κείμενο του ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2017.

 

1 Καθορισμός παραβόλων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS).

 

Αριθμ. Δ11 /Γ/8684/6113 (1) Καθορισμός παραβόλων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α’/238/5-7.11.1970) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 56/1989 «περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α’/28/1-2-1989), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 3913/2011 «περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 18/17-2-2011) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν.4427/2016 «περί Σύστασης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’

188/8-10-2016).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.1473/1984 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α’ 75/11-5-1994).

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422/21-9-2016 (ΦΕΚ Β’ 3152/30-9-2016) απόφασης «περί Κανονισμού – γενικού πλαισίου πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS).

7. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/Δ/30005/12541/30-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4527/30-12-2016) απόφασης «Περί Κανονισμού Εκπαιδευτικών Κέντρων και αδειοδότησης χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS)».

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ11/Α/44655/19884/23-10-1995) απόφασης περί καθορισμού παραβόλου για μετακινήσεις υπαλλήλων ΥΠΑ που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτων (ΦΕΚ Β’ 920/ 10-11-1995) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2024294/2499/ 0022/27-5-1198 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 599/16-6-1998).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Περί Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’/98/22-4-2005).

10. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α’ 90/5-4-1974), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’/143/28-6-2014) «περί αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (ΦΕΚ Β’/1675/8-7-2013)περί όρων και διαδικασίας είσπραξης –επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

13. Τις διατάξεις του π.δ. 125/5-11-2016 «περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’/210/5-11-2016).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 73/23-9-2015 «Περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/115/23-09-2015).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1607 15257 15258 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1607/10.05.2017

15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Y 29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-

λιαράκη» (ΦΕΚ Β’ 2168/9-10-2015).

16. Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης μέσω του ιστοτόπου της ΥΠΑ.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται παράβολα Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS) σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες

κατηγορίες και τιμές:

1.1 Καταχώρηση στο ειδικό Μητρώο (ΣμηΕΑ Ανοικτής Κατηγορίας)

Η υποβολή αιτήσεως για την καταχώρηση στο ειδικόΜητρώο των ΣμηΕΑ Ανοικτής Κατηγορίας πραγματοποιείται ΑΤΕΛΩΣ.

1.2 Καταχώρηση στο ειδικό Μητρώο (ΣμηΕΑ Ειδικής Κατηγορίας)

Με την υποβολή αιτήσεως για την καταχώρηση στο ειδικό Μητρώο των ΣμηΕΑ Ειδικής Κατηγορίας, καταβάλλεται παράβολο ύψους €50,00. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου όταν η χρήση των ΣμηεΑ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ερευνητικών σκοπών Κρατικών Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Επίσης, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς ή άλλους κρατικούς σκοπούς από τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς

(Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κ.λπ.).

1.3 Δέσμευση στοιχείων νηολόγησης (ΣμηΕΑ Πιστοποιημένης Κατηγορίας)

Για την εξάμηνη δέσμευση στοιχείων νηολόγησης συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους καταβάλλεται παράβολο ύψους €50,00. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου όταν η χρήση των ΣμηεΑ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ερευνητικών σκοπών Κρατικών Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Επίσης, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς ή άλλους κρατικούς σκοπούς από τους αντίστοιχους κρατικούς

φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κ.λπ.).

1.4 Νηολόγηση (ΣμηΕΑ Πιστοποιημένης Κατηγορίας)

Με την υποβολή αιτήσεως για την νηολόγηση συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους Πιστοποιημένης Κατηγορίας, καταβάλλεται παράβολο ύψους €100,00. Δεν

απαιτείται η καταβολή παραβόλου όταν η χρήση των ΣμηεΑ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ερευνητικών σκοπών Κρατικών Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επίσης, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς ή άλλους κρατικούς σκοπούς από τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κλπ).

1.5 Ειδικό Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας (Special Αirworthiness Certificate)

α) Με την υποβολή αιτήσεως για την έκδοση «Ειδικού Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας» ΣμηεΑ, ισχύος τριών (3) ετών, καταβάλλεται παράβολο ύψους €80,00.

β) Με την υποβολή αιτήσεως για την ανανέωση του «Ειδικού Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας» ΣμηΕΑ, ισχύος τριών (3) ετών, καταβάλλεται παράβολο ύψους €40,00.

Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου όταν η χρήση των ΣμηεΑ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ερευνητικών σκοπών Κρατικών Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επίσης, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς ή άλλους κρατικούς σκοπούς από τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κ.λπ.).

1.6 Εμπορική Εκμετάλλευση

Με την υποβολή αιτήσεως για τη χορήγηση ειδικής άδειας για την εκμετάλλευση ΣμηΕΑ για επαγγελματικούς σκοπούς (εμπορική εκμετάλλευση ΣμηΕΑ) καταβάλλονται παράβολα, ως ακολούθως:

α) Για τη χορήγηση άδειας ισχύος ενός μηνός, καταβάλλεται παράβολο ύψους €30,00.

β) Για τη χορήγηση άδειας ετήσιας ισχύος, καταβάλλεται παράβολο ύψους €180,00.

1.7 ?δεια χειριστή συστημάτων μη-επανδρωμένων αεροσκαφών

Με την υποβολή αιτήσεως για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας χειριστή συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ισχύος τριών ετών, καταβάλλεται παράβολο, ύψους €20,00. Από την καταβολή του παραβόλου απαλλάσσονται οι υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και οι υπάλληλοι της ΥΠΑ ή της

ΑΠΑ (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, επί συμβάσει κ.τ.λ.) με την προϋπόθεση ότι η άσκηση των καθηκόντων όλων των ως άνω υπαλλήλων απαιτεί αποδεδειγμένα την κατοχή άδειας.

1.8 Απόκτηση ειδικότητας εξεταστή ή εκπαιδευτή χειριστών ΣμηεΑ

Για την απόκτηση ειδικότητας εξεταστή χειριστών ΣμηΕΑ ή ειδικότητας εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ, ισχύος τριών ετών, καταβάλλεται παράβολο, ύψους €30,00.

Από την καταβολή του παραβόλου απαλλάσσονται οι υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και οι υπάλληλοι της ΥΠΑ ή της ΑΠΑ (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, επί συμβάσει κ.τ.λ.) με την προϋπόθεση ότι η άσκηση των καθηκόντων όλων των ως άνω υπαλλήλων απαιτεί αποδεδειγμένα την απόκτηση ειδικότητας εξεταστή ή εκπαιδευτή χειριστών ΣμηεΑ.

1.9 ?δεια λειτουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ

α) Για την έκδοση άδειας λειτουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ, ισχύος ενός έτους, καταβάλλεται παράβολο ύψους €200,00.

β) Για την ανανέωση άδειας λειτουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ, ισχύος τριών ετών, καταβάλλεται παράβολο ύψους €150,00.

2. Το προϊόν των παραβόλων που καθορίζονται με την απόφαση αυτή αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 2535

του Κρατικού Προϋπολογισμού έως την ημερομηνία έκδοσης των κανονιστικών και εφαρμοστικών πράξεων του ν. 4427/2016 «Περί σύστασης Αρχής Πολιτικής

Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις». Τεύχος Β’ 1607/10.05.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15259

3. Οι ρυθμίσεις της παρούσης ως προς τα θεσπιζόμενα παράβολα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την πα-

ροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. Το προϊόν των παραβόλων θα αποτελεί έσοδο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

4. Η έκδοση των παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με τη χρήση της εφαρμογής του e−Παραβόλου, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

5. Η υποβολή του αποδεικτικού χορήγησης και πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών του συνημμένου Παραρτήματος.

6. Σε όλα τα παράβολα της παρ. 1, δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για την υπηρεσιακή μετακίνηση των υπαλλήλων της Υ.Π.Α. (ή της Α.Π.Α.), όταν απαιτείται, οι οποίες βαρύνουν τους τρίτους για λογαριασμό των οποίων πραγματοποιείται η μετακίνηση.

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Ελληνικό, 28 Απριλίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και

Οικονομικών και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ