Καλύτερος συντονισμός των βάσεων δεδομένων που διαθέτουν και διαχειρίζονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας και της αγοράς

Το θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων φέρεται να αντιμετωπίζει εκ νέου το υπουργείο οικονομικών σε συνεργασία με την ασφαλιστική αγορά, προκειμένου να δοθεί μία οριστική λύση στο χρόνιο αυτό ζήτημα.

Του Πλάτωνα Τσούλου

Το ΥΠΟΙΚ και ειδικότερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε στενή συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ( ΕΑΕΕ ), επαναπροσεγγίζει το όλο θέμα έχοντος, από την έως τώρα εμπειρία, διαπιστώσει μία σειρά από δυσλειτουργίες στην εφαρμογή του συστήματος εντοπισμού των ανασφάλιστων αυτοκινήτων.

Τα εμπόδια τα οποία θα επιχειρήσουν να αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι στην νέα αυτή διαδικασία έχουν ως εξής:

– Καλύτερος συντονισμός των βάσεων δεδομένων που διαθέτουν και διαχειρίζονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας και της αγοράς

– Εντοπισμός, καταγραφή και επίλυση των οποίων λαθών έχουν διαπιστωθεί από τους μέχρι σήμερα διενεργούμενους ελέγχους

– Διαμόρφωση ενός ενιαίου συστήματος μηχανογράφησης – καταγραφής όλων των δεδομένων που αφορούν σε στοιχεία περί ανασφάλιστων οχημάτων

 

– Επαναξιολόγηση της διαδικασίας επιβολής προστίμων σε όσους επιμένουν να κυκλοφορούν ανασφάλιστα τα οχήματα τους